Přívod spalovacího vzduchu - část 2. - praxe

 

V předchozí části jsme vysvětlili co je spalovací vzduch a jaký význam má jeho nezávislý přívod vzduchotechnickým potrubím z vnějšku budovy. Nyní tedy vysvětlíme jak jej zrealizovat. Pokusíme se Vám zprostředkovat naše zkušenosti s realizací CPV.

 

Máte tyto možnosti:

1) Přívod pod základovou deskou

2) Přívod nad základovou deskou

3) Přívod ve stěně

4) Přívod skrz stěnu

5) Přívod větrací šachtou komína

 

Bez ohledu na způsob přívodu vzduchu ale platí některé obecné zásady:

- Je potřeba zvolit dostatečný průřez přívodu. Pro kruhové potrubí je to průměr nejméně 125 mm, optimálně 150 mm. Průměr 100 mm a méně je nedostatečný! Při volbě potřebného průměru je třeba se řídit průměrem hrdla na spotřebiči a použít průměr přívodu nejméně stejný, nikdy ne menší.

- Při použití hranatých vzduchotechnických kanálů je potřeba zvolit kanál o stejném efektivním průřezu, jako má kruhové potrubí. Pro přívod vzduchu odpovídající kruhovému potrubí pr. 125 mm používáme kanál 60x204 mm, pro potrubí pr. 150 mm pak kanál 90x220 mm.

- Přívod volíme co nejkratší, pokud možno přímý. Co nejvíce omezte ostré změny směru. Je-li to možné, proveďte změnu směru např. dvěma oblouky 45 st. za sebou, než jedním 90 stupňů. Musíte-li provést nějaké tvarově složitější propojení s více změnami směru, např. u vývodu pod spotřebič, použijte v této koncové části vedení větší průměr potrubí.

- V potrubí může docházet ke kondenzaci vody, proto materiál vedení musí být odolný korozi. Ideální je plast, případně lze použít pozinkovaný plech.

- Na výstupu potrubí na fasádě použijte krycí mřížku. Zde POZOR – efektivní průřez krycí mřížky je menší, než je její průměr o cca 30%. Je to kvůli šířce rámečku a žaluziím mřížky. Je tedy potřeba použít mřížku o větším průměru, než je průměr potrubí! Prakticky: Při provedení přívodu potrubím o průměru 125 mm osaďte na konec potrubí přechodový díl o průměru 160 mm a použijte mřížku o průměru 160 mm. Pro potrubí 150 mm pak použijte mřížku 200 mm.

- Potrubí pokud možno vyspádujte směrem ven. Nikdy neudělejte potrubí o vodorovném průběhu tvaru U, kde by mohlo dojít k usazení vody v nejnižší části potrubí. Vždy je potřeba zajistit odvod případné vody z nejnižšího bodu vzduchového vedení.

- Myslete na případnou možnost vyčištění potrubí. Alespoň první, nejdelší část potrubí veďte pokud možno přímo od nasávací mřížky, případně zde osaďte nějaký čistící otvor

- Ve vzduchotechnickém potrubí je vzduch o vnější teplotě. Je proto nutné provést dostatečnou tepelnou izolaci vedení. Pokud je potrubí vedeno pod základovou deskou, je tepelná izolace zajištěna izolací podlahy. - Pokud je vedeno nad základovou deskou, je tepelná izolace zajištěna izolací v podlaze. Potrubí vedené ve stěně je nutné důkladně zaizolovat ze všech stran.

- Potrubí musí být těsné nejen pro vzduch, ale i proti případnému úniku zkondenzované vody.

- Poslední část propojení vzduchotechnického potrubí proveďte pružným spojením, které umožní případné korekce polohy spotřebiče. V praxi používáme hliníkový „husí krk“.

- Poslední část vzduchotechnického potrubí u kamen či krbu musí být z nehořlavého materiálu. V praxi používáme na poslední úsek vzduchotechnické „spiro“ potrubí z pozinkovaného plechu.

- V případě instalace komína se zadním odvětráním neinstalujte či zrušte mřížku pro přívod vzduchu do zadního odvětrání komína a proveďte propojení CPV i odbočkou do komína.

- V případě instalace v horských podmínkách zajistěte vyústění nasávání CPV před nebezpečím ucpání navátým sněhem.

- Pokud to prostorové poměry umožní, je vhodné instalovat na přívodní potrubí uzavírací klapku.

1) Vedení potrubí pod základovou deskou.

Pro potrubí pod základovou deskou je nejvhodnější použít oranžové kanalizační roury KG, DN 125 nebo 150. V praxi doporučujeme použít pokud možno průměr DN150 (vnější průměr tohoto potrubí je 160 mm). Potrubí vedeme pokud možno v přímé linii, vyspádované směrem ven. Svislý přechod je lepší realizovat 2x kolenem 45 st. než jedním 90 st., pokud to prostor dovolí Vývod ze základové desky proveďte v ose plánovaného krbu či kamen, u kamen vedle zadní stěny, u krbu cca 20 cm od ní a ukončete jej v rovině základové desky, obdobně, jako se ukončují kanalizační vývody. Doporučení z praxe: Ideální je osadit v místě svislého vývodu ze základové desky přechodku na o stupeň větší průměr potrubí, tedy z DN150 na DN200. Následné propojení na spotřebič je pak daleko snazší. V praxi to řešíme tak, že přechodku osadíme víčkem a provedeme otvor dle potřeby, osadíme potřebné koleno a zatěsníme tmelem.

2) Vedení potrubí nad základovou deskou.

Potrubí je vedeno podlahovou izolací, většinou je použit podlahový polystyren. Pro vedení je vhodnější použít hranaté vzduchotechnické kanály než kruhové potrubí. Důležité upozornění – hranaté vzduchotechnické kanály nejsou ve svých rozměrech normovány. Každý výrobce může mít trochu jiné, navzájem nekompatibilní rozměry. Pokud nakoupíte hranatý kanál v nějakém hobby-marketu a bude Vám chybět nějaký díl, třeba koleno, tak díl nakoupený v jiném obchodě nejspíše nebude pasovat. My dáváme přednost nákupu ve specializovaných obchodech se vzduchotechnikou a používáme raději plastové kanály než ty z pozinkovaného plechu, neboť na plastu nedochází k tak výrazné kondenzaci vody. Plastové kanály od specializovaných prodejců bývají masivnější než ty z hobby-marketů a je k dispozici širší sortiment. Spoje kanálů utěsňujeme neutrálním silikonem a zajišťujeme nýtem. Plochý kanál umístíme nad hydroizolaci na základové desce a překryjeme podlahovou tepelnou izolací. V případě, že nad kanálem zbývá nedostatečná tloušťka tepelné izolace, použijeme k jeho překrytí raději pás z desky z extrudovaného polystyrenu (XPS), který má o něco lepší tepelně-izolační parametry než obyčejný podlahový expandovaný polystyren (EPS) a je i pevnější. Je možné i použít pásek extrudovaného polystyrenu potřebné tloušťky z boku vzduchotechnického kanálu, protože zvýší únosnost podlahy v místě, kde je snížená osazením kanálu. Proto není ani možné vést vzduchotechnický kanál těsně u zdi, neboť by zde nebyla vrchní podlahová vrstva – beton či anhydrit - ze spodu podepřena. V tomto případě je nutné u zdi použít pás široký cca 15 cm z extrudovaného polystyrenu o vyšší pevnostní třídě a až vedle něj osadit vzduchotechnický kanál. Vždy je dobré si vyznačit průběh kanálu podlahou a zabránit jeho prošlápnutí při dalších stavebních pracích, tedy hlavně při lití čisté podlahy.

3) Přívod ve stěně

V dostatečně silné nosné stěně je možné provést přívod plochým vzduchotechnickým kanálem osazeným na výšku do vysekané drážky. Hloubka drážky musí být 2x tl. izolace + tloušťka vzduchotechnického kanálu + 2 cm. Je nutné kanál ze všech stran tepelně zaizolovat. V praxi používáme desky extrudovaného polystyrenu tl. 2-3 cm s tzv. vaflovým rastrem na povrchu. Desku nalepíme do drážky vysekané ve stěně na nízkoexpanzní PU pěnu, další pásek nalepíme na dno drážky. Použijte malé množství pěny a důkladně ji přitlačte. Pěna by měla být téměř bez pórů, spíše jako lepivý tmel. Následně do drážky vlepíme plochý vzduchotechnický kanál. Další pásek XPS polystyrenu vlepíme nad kanál a přes kanál. Všechny případné mezery důkladně utěsníme PU pěnou. Při lepení PU pěnou je nutné vše zajistit tak, aby PU pěna nevytlačila kanál a izolaci nad úroveň zdiva! Vrchní vrstva izolace musí zůstat cca 1,5 cm pod úrovní zdiva! Po vytvrzení PU pěny a jejím oříznutí provedeme přetažení stěrkou + 2x perlinkou s přesahem cca 15 cm na okolní zdivo. Vrchní vrstvu stěrky učešeme zubovým hladítkem do vodorovného zubu a následně vše omítneme klasickou omítkou.

4) Přívod skrz stěnu.

Pokud je krb či kamna přímo u obvodové stěny, je možné provést přívod přímo skrz stěnu. Stejně tak je nutné realizovat průchod obvodovou stěnou při provedení přívodu nad základovou deskou či ve stěně. Stěnu v potřebném místě provrtáme korunkovým vrtákem potřebného průměru a osadíme kruhové potrubí. Průchod potrubí zatěsníme PU nízkoexpanzní pěnou. Nezapomeňte, že na konec potrubí je nutné osadit přechodku na větší průměr pro osazení krycí mřížky o větším průměru, než má potrubí.

5 )Přívod větrací šachtou v komíně.

Přívod větrací šachtou komína je další z možností. Protože však větrací šachta komína není vůbec či je jen nedostatečně tepelně izolovaná, je lepší do šachty osadit plochý vzduchotechnický kanál a provést jeho zaizolování nehořlavou izolací z minerální vaty. Tím se stane stavba komína dost pracnou záležitostí. Bez tohoto opatření, tedy nasáváním vzduchu přímo z větrací šachty, vznikne dost výrazný tepelný most. Nasávací mřížku je potřeba umístit z boku komína, aby bylo zabráněno přisávání spalin z ústí komína zpět do spotřebiče.

vloženo: 30.8.2020, aktualizováno 30.8.2020