Atypické komíny - svislý kouřovod a další

 

Ne vždy je na stavbě možné použít typizované řešení komínového systému, ať už se jedná o stavbu komína zděného, nebo montáž komína nerezového. To pro nás nepředstavuje žádný problém. Pokud to je technicky možné a není to v rozporu se stavebními normami, tak dokážeme prakticky cokoliv.

 

Za dlouhá léta, kdy se zabýváme stavbou a montážemi komínů, jsme realizovali různé atypické zakázky.

Představíme Vám, co je možné a co dokážeme:

 Svislý kouřovod s funkcí komína. Někdy se mu i říká "Americký komín" a nejedná se o až tak neobvyklou komínovou konstrukci. Klasický komín je postavený stranou od kamen či krbu a má komínový vstup, tedy tzv. sopouch, vyvedený do boku, buď v úhlu 45, nebo 90 stupňů od svislé osy komína. Svislý kouřovod s funkcí komína má vstup dole, přímo v ose. Tento komín je možné zapojit pouze na krbovou vložku nebo krbová kamna s horním vývodem spalin a je vlastně přímým pokračováním z vývodu svisle nahoru. Svislý kouřovod se realizuje pomocí nerezového třísložkového komínového systému. Výhodou tohoto řešení je prostorová nenáročnost a nižší cena. Často se jedná o jedinou možnost dodatečné instalace komínu. Pro použití tohoto typu komínu platí i určitá omezení, tím hlavním je, že jej lze napojit pouze na krbovou vložku či krbová kamna s horním vývodem kouřovodu, u nichž je možnost demontáže deflektoru v topidle. Lidově řečeno - pro možnost kontroly a čištění musí být možnost demontovat deflektor nad ohništěm tak, aby byl vstup do komína volně přístupný zevnitř topidla. Další podmínkou je, že komínové ústí musí být zakryto stříškou, která zabrání vnikání srážek do komína a všechny spoje jednotlivých dílů, včetně napojení z kouřovodu do topidla, musí být provedeny jedině tzv. "po vodě".

 Komín s nadměrnou nadstřešní výškou. Ať už zděný, nebo montovaný nerezový komín může mít standardně jen určitou maximální nadstřešní výšku. Pokud je komín blízko obvodové stěny u okapu, je potřebná nadstřešní výška větší, než je bez dodatečných opatření bezpečné. V takovém případě je u zděného komína nutné provést dostatečně dimenzované spojité vyztužení, zalité buď v k tomu určených armovacích otvorech, nebo provést armované vyztužení třeba ve větrací šachtě. Vzhledem k síle použité výztuže je nutné provést její zalití speciální vysokopevnostní zálivkou. U montovaného nerezového komína je zas nutné provést dodatečné ukotvení, například pomocí táhel či vzpěr.

 Třístranný (trojúhelníkový) komín v koutě. Zděný komín nemusí být jen klasického čtyřhranného půdorysu. Umíme postavit i trojúhelníkový komín v koutě místnosti. Výhodou tohoto řešení je menší prostorová náročnost jak samotného komína, tak i následné instalace topidla, tedy krbových kamen či krbu. Komínový sopouch je totiž vyveden v úhlu 45 stupňú vůči stěně, což je u klasického čtyřhranného komína provedení, které je v rozporu jak s platnými normami tak i s technickými předpisy výrobců komínových systémů (tzv. vyvedení sopouchu "přes roh", s čímž se občas setkáme při realizaci stavby komína neznalým stavitelem). I designově je toto řešení komína zajímavé, protože komín je v místnosti velmi nenápadný. Stavbu komína provádíme ze speciálních trojúhelníkových tvárnic.

 Kulatý zděný komín Je libo použít místo klasických čtyřhranných komínových tvárnic tvárnice kulaté? Žádný problém, i to umíme. Takovýto komín se může stát zajímavou dominantou interiéru i nevšedním provedením nadstřešní části.

 Exteriérový přikotvený komín. Někdy není možné komín postavit uvnitř budovy, ale je nutné jej vést vnějškem. Ať už je to z prostorových či dispozičních důvodů u novostavby, nebo při dodatečné instalaci komína. Není důležité, zda se jedná o komín zděný nebo montovaný nerezový. Je jedno, jestli je či není vnější stěna opatřená zateplovacím systémem. Dokážeme takový komín vhodně přikotvit a postavit či namontovat.

 Exteriérový zděný volně stojící komín. Jsou i situace, kdy není možné postavit komín ani v interiéru budovy, ale ani jej přistavět či přikotvit z exteriéru ke vnější stěně - například kvůli velkému přesahu střechy. Nezbývá, než komín postavit úplně volně a s budovou jej propojit pouze izolovaným kuřovodem. I takovéto stavby jsme realizovali. Kompletně, na klíč, včetně provedení armovaného základu pod komín, hydroizolace a propojení armování ze základu do komína.

Ať už Vás výše uvedený seznam komínových konstrukcí, které jsme realizovali, inspiroval v nápadu, jak bychom mohli vyřešit Váš problém se spalinovou cestou, nebo je Váš požadavek jinak atypický - neváhejte nás kontaktovat. Protože - pokud to je možné, my to dokážeme! A pokud to možné není, zkusíme najít řešení, které možné je.