Výroba betonových krycích komínových desek

 

Pro účely rekonstrukce starých zděných komínů vyrábíme zakázkové krycí betonové komínové desky. Vybetonujeme krycí betonovou desku přesně dle Vašeho zadání - libovolných rozměrů, s tvarem, rozměry a počtem komínových průduchů dle potřeby. V případě rekonstrukce stávajícího komína je tak možné nahradit starou komínovou hlavu novým betonovým prefabrikátem potřebných rozměrů.

 

Komínová krycí deska tříprůduchováVzhledem k tomu, že komínová hlava je nejexponovanějším prvkem komínového tělesa, bývá její stav u staršího komína většinou špatný až havárijní. Na krycí komínovou desku bezprostředně působí vliv počasí, hlavně déšť a mráz, i agresivní zplodiny z ústí komína. Pokud k tomu připočteme většinou nevalnou kvalitu betonu realizovaného přímo na stavbě, nelze se velmi špatnému stavu většiny komínových hlav divit - stačí zvednout hlavu ke střechám a je zřejmé, že to je, bohužel, závada většiny starších komínů. Pokud není krycí komínová deska funkční, tak vlivem zatékání vody a působení mrazu rychle postupuje i degradace nechráněného komínového zdiva.

Krycí komínovou desku je samozřejmě možné při rekonstrukci vybetonovat přímo na místě. Je zde ovšem problém s vyrobením vhodného bednění a jeho uchycení ke komínu. A ještě větší problém je s kvalitou betonu zhotoveného a uloženého přímo na stavbě. Na tak exponovaném místě, jako je vršek komínu, běžný beton, navíc ještě nedostatečně zhutněný, nemá a ani nemůže mít parametry, aby dokázal dlouhodobě odolávat vodě a mrazu. Většinou je příliš porézní, tím tedy i nasákavý a prostupný pro vodu. Za pár let tedy bude nejspíš ve stejném stavu - tedy havárijním - jako před pracnou rekonstrukcí.

Komínová krycí deska s okapničkouNebo můžete při rekonstrukci komína použít na zakázku vyrobenou prefabrikovanou krycí komínovou desku od nás. Deska je vyrobená z vibrolité betonové směsi do formy.  Speciální betonová směs s obsahem siliky a akrylátové disperze je navržena a namíchána tak, aby výsledný beton byl vodotěsný, mrazuvzdorný a odolný agresivním chemickým látkám ze spalin. Výsledná pevnost betonu v tlaku je proto přes 50 MPa. Vibrolití navíc zajistí minimální výskyt vzduchových pórů v betonu. Životnost takovéhoto betonu je několikanásobná v porovnání s betonem vyrobeným a uloženým na stavbě. Pro ještě větší odolnost je pak deska na povrchu ošetřena nátěrem akrylátovou disperzí, která omezuje usazování sazí a kouřových zplodin na povrchu desky. Betonové krycí desky nejsou opatřené klasickou ocelovou armaturou, která bývá spíše zdrojem problémů, než přínosem, ale jsou vyztuženy rozptýlenou výztuží ze speciálních alkalivzdorných skelných vláken. Nehrozí proto odloupnutí betonu od korodující ocelové výztuže, navíc je vláknitá výztuž rozptýlená v celém objemu betonu daleko účinnější. Tloušťka desek je cca 7-8 cm, na horní ploše je deska vyspádovaná k okrajům a to buď celoplošně, nebo s plochou částí uprostřed pro uchycení nerezového krycího plechu. Na spodní straně je pak deska opatřena okapničkou, čímž je zabráněno stékání srážkové vody na komín.

Dodáme desku přesně dle rozměru Vašeho komína , s přesahem cca 7 cm přes komínové těleso na každou stranu. Počet, rozměr, poloha a tvar komínových průduchů je dle zadání. Stačí zaslat okótovaný výkres ústí komína a uvést, zda na desku bude kotven krycí nerezový plech (používá se při dodatečném vložkování komína) či ne. Cena desky je cca 3.500-4.000.- Kč, dle její velikosti. Při plánování osazení nové desky je ovšem potřeba počítat s její váhou, někdy bude nutné i použít výškovou techniku, např. vysokozdvižnou plošinu nebo jeřáb. Váha krycí desky bývá od cca 60 kg až po 150 kg u velkých víceprůduchových desek. Předpokládanou váhu desky Vám jsme schopni sdělit předem. Při plánování rekonstrukce berte, prosím, v úvahu, že dodací lhůta desky je, dle našich výrobních kapacit a vzhledem k potřebě vyzrání betonu, cca 3-5 týdnů po uhrazení ceny a nelze ji zkrátit!