Komínové prostupy a prostupy kouřovodu - montáž

 

Prostup komínu či kouřovodu jinou stavební konstrukcí (tedy např. stěnou, stropem nebo střešní tepelnou izolací) musí splňovat několik důležitých parametrů - být parotěsný, izolovat teplo, nehořlavý, protipožární. Obzvlášť v případě průchodu komínu či kouřovodu stavební konstrukcí z hořlavých materiálů jsou požadavky na izolaci tepla a protipožární bezpečnost enormní a jakákoliv chyba v návrhu či realizaci může být fatální z hlediska materiálních škod i případných ztrát na životech.

 

Komínový prostup Komínové prostupy a prostupy kouřovodů jsou často překryty dalšími stavebními konstrukcemi a tak může případný problém v komínovém prostupu či prostupu kouřovodu působit dlouhou dobu skrytě. Například postupná degradace dřeva, vystaveného zvýšené teplotě, připomíná jeho tlení. Dochází k pomalé pyrolýze a vznikají materiály, které mají stále nižší teplotu vznícení. Pak, někdy po dnech, jindy po měsících používání takového nefunkčního prostupu, dojde k jeho selhání a vypukne požár. Vzhledem k tomu, že má připravenou "živnou půdu" v dřevu degradovaném dlouhodobým působením zvýšené teploty, je pak jeho počáteční rozvoj velmi rychlý.

Prefabrikovaná řešení, nabízená různými výrobci, často neumožňují použití v některých specifických případech, nebo vyžadují další doplňková opatření. Izolační tubus průchodu má třeba příliš malou tloušťku pro použití v silné vrstvě izolace. Na tuto skutečnost seriózní výrobce v montážním návodu upozorňuje - ovšem montážní návod není, ať už z neznalosti problematiky, nebo z nezodpovědnosti, při instalaci respektován. Ze všech těchto důvodů, tedy že je nutné zodpovědně posoudit konkrétní konstrukce, zvolit vhodné řešení a pak s maximální pečlivostí provést instalaci, rozměrové přizpůsobení a montáž komínového prostupu, nebo prostupu kouřovodu, se jedná o odbornou činnost, která by měla být řešena profesionály. Jednoduše použít prefabrikované řešení totiž často nestačí, je třeba jej doplnit dalšími opatřeními. Při návrhu a realizaci prostupu je třeba zohlednit nejen hledisko funkční a bezpečnostní, ale i hledisko estetické, případně najít nějaký konsenzus mezi estetickými požadavky investora a technickými možnostmi s ohledem na bezpečnost - to je běžné v případě různých požadavků např. na hořlavé obklady - třeba z palubek a p. Zde není místo na improvizace a nedůslednost, neboť jde opravdu o životy.

Provádíme jak posouzení stavební konstrukce a návrh bezpečného prostupu, tak i jeho montáž, tak, aby výsledek odpovídal platným normám a předpisům. Dokážeme realizovat bezpečný prostup jakoukoliv stavební konstrukcí, i těmi z hořlavých materiálů, jako jsou různé dřevostavby, stěny ze slámových panelů, biodesek, střechami s izolací z polystyrenu, desek PIR či PUR, různými hořlavými obklady a podobně. Námi instalované komínové prostupy jsou bezpečné a funkční. Se stavebními prostupy souvisí i případné protipožární obklady za tepelnými spotřebiči instalovanými před hořlavou stěnou. Typicky se jedná třeba o instalaci krbových kamen před stěnou v dřevostavbě. I tyto situace umíme vyřešit, bezpečně, v souladu s normami a předpisy a přitom esteticky. Z montáže pořizujeme fotodokumentaci, aby i po překrytí prostupu dalšími stavebními konstrukcemi bylo doložitelné jeho skutečné provedení. Není pak problém s vystavením revizních zpráv na spalinovou cestu.