Stavba krbu - zabudování krbové vložky

 

Provádíme obestavbu krbových vložek - stavíme krby teplovzdušné i akumulační, zhotovíme hypokaust nebo osadíme krbovou vložku na plyn či s teplovodním výměníkem pro vytápění pomocí ústředního topení, případně provedeme teplovzdušný rozvod pro vytápění vzduchem. Je jedno, jaký krb zvolíte - vždy bude dokonale postavený.

 

Stavba krbůPři stavbě krbů používáme pouze materiály zdravotně nezávadné a pro tento účel certifikované. Samozřejmě dodržujeme platné stavební normy - především ČSN 73 4230, ČSN 73 4201 atd., předpisy a požadavky výrobců dodaných krbových vložek i materiálů. Materiály volíme dle účelu a jejich parametrů, tedy desky buď izolační, akumulační či sálavé nebo kovové opláštění krbové obestaby. Postupem času jsme si vytvořili charakteristický styl naší práce, který je zaměřený na maximální přesnost stavby v řádu +- 1-2 mm a péči o všechny detaily.

Krbovou vložku například neosazujeme na nějaké 4 vyskládané cihly, ale na plnohodnotný sokl vyzděný z pórobetonu a osazený navrchu dlažbou. Zákazník to ocení v okamžiku, kdy potřebuje v prostoru krbové obestavby uklidit - vysát a vytřít prach a snadno tuto údržbu na hladké dlažbě provede. O stabilitě krbové vložky usazené na vyzděném soklu v porovnání s jejím položením na hraničce  z pouze naskládaných cihel asi nemá cenu diskutovat - ale plně by jste to docenili až v okamžiku, kdy by se vám celá krbová vložka při každém otevření dvířek při přiložení začala povážlivě kývat a kamsi sesouvat. To ovšem u naší práce nezažijete. To samé platí o detailu ukotvení obestavby ke stěně či soklu, kdy pečlivé přilepení zaručuje, že nedojde k odloupnutí obestavby od stěny. Ono těch detailů je hodně, věřte mi, ale v detailu je skryt ďábel, jak praví přísloví. Myslíme, že není smyslem zkrátit dobu stavby o 10 či 20 hodin a přitom dodat nekvalitní dílo, jen aby mohla být nabídková cena o několik tisíc menší. Neděláme práci, kterou vědomě ošidíme - taková práce nás prostě nebaví.

Dodávku krbu samozřejmě zajistíme "NA KLÍČ:"

- případná dodávka a montáž komína, ať už zděného, nebo nerezového montovaného

- případná dodávka komínového prostupu či prostupu kouřovodu

- provedení přívodu spalovacího vzduchu, včetně případných bouracích prací

- osazení nasávací mřížky na přívod spalovacího vzduchu (CPV), případně včetně vstupní klapky

- vyzdění soklu pod krbem včetně osazení potrubí přívodu spalovacího vzduchu do soklu, provedení propojení zadního odvětrání komína na CPV

- případná příprava přívodu plynu, elektřiny a datových kabelů pro instalaci plynové krbové vložky a jejího ovládání

- položení dlažby na sokl pro snadný úklid v prostoru krbové obestavby

- natažení stěrky vč. perlinky na sokl, případně na komín a to včetně penetrace

- doprava a osazení krbové vložky na místo, její vyrovnání

- montáž šamotové vystýlky do krbové vložky

- propojení CPV na přívodní hrdlo krbové vložky

- případně instalace ovládání přívodní klapky CPV

- montáž akumulačních prvků či osazení a montáž akumulačního boxu

- instalaci kouřovodu, včetně revizního otvoru, případně kouřové klapky, propojení na komín

- případná instalace ovládání kouřové klapky

- případná montáž výměníku

- provedení izolační předstěny, případně další opatření např. u dřevostaveb, penetrování stěny atd.

- vlastní stavba krbové obestavby, včetně otvorů pro krbové mřížky

- případné provedení teplovzdušného rozvodu, včetně ventilátoru atd.

- osazení revizní klapky pro přístup do prostoru krbové obestavby

- kontrolní zátop

- vyzdění krbové niky, dozdění prostoru u komína, případně další stavební úpravy dle potřeby a dohody

- výroba a osazení (vč. kotvících a opěrných prvků) individuálních doplňků, jako poliček atd., materiál dle výběru - kalené sklo, kov, kámen - tvar a barevná úprava dle individuální volby

- osazení výztužných kovových rohových profilů 

- natažení základní kamnářskou omítkou s výstužnou kamnářskou perlinkou

- povrchová úprava dle požadavku - různě hrubé omítky, dekorativní kreativní omítky a stěrky v různém desénu, imitace režného zdiva, kamene či betonu - barevné a tvarové řešení dle individuální volby

- případný obklad krbu, instalace krbové římsy z kamene, cihelných pásků klinker, ze skla, ze dřeva či žáruvzdorné imitace dřeva

- ostatní individuální úpravy, například zabudované podsvětlení pomocí LED pásků, včetně např. ovládání barev a intenzity a pod.

- penetrace pod finální nátěr

- finální povrchová úprava - nátěr tepelně odolnou barvou v odstínu dle požadavku, patinování aj.

- osazení krbového rámečku a krbových mřížek

- případná dodávka a osazení kaleného krycího skla na podlahu před krbem, krycí sklo dodáme vyrobené na zakázku, v tvaru, barvě , síle a úpravě hran dle požadavku

- případné zajištění revizní zprávy na kompletní spalinovou cestu, tedy na připojený spotřebič + komín, popřípadně zajištění dalších potřebných revizí (např. revizi teplovodní krbové vložky dle Zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.)

- úklid, vyčištění a předání hotového díla

Protože ale obrázek vydá za tisíc slov - podívejte se na prezentaci naší práce, včetně našich stavebních postupů v FOTOGALERII.