Krb v rekonstruovaném RD

 

V cca 15 let starém rodinném domě bylo sice již od začátku počítáno s instalací krbu v obývacím pokoji, ale, jak to někdy bývá, dokončení RD, oplocení, zahrady se, při stavbě svépomocí, poněkud protáhlo. Takže na krb došlo až v okamžiku, kdy padlo rozhodnutí celkově zmodernizovat obývací pokoj. Komín pro krb byl ale již postavený, takže nebylo nutné provádět nějaké výraznější stavební úpravy. Jediné, na co je potřeba si dát pozor - a co stále zákazníkům zdůrazňujeme - je dostatečná výška sopouchu (lidově - "díra do komína"). Zde byl sopouch poměrně nízko - horní hrana sopouchu pouze cca 163 cm nad čistou podlahou a tak jsme museli řešit každý centimetr a pečlivě zvolit výšku umístění krbové vložky a napojení kouřovodu - obzvláště když byla zvolena krbová vložka ROMOTOP Heat R 3G L 50.51.40.21. Jedná se o rohovou krbovou vložku s dvířky výsuvnými nahoru, takže je poměrně vysoká. Ve fotogalerii je zdokumentovaná nejen celá realizace, ale i konečný výsledek po dokončení rekonstrukce celého obývacího pokoje. Další doplňující informace o provedení, pokud Vás zajímají, jsou pod fotogalerií.

Jak již bylo zmíněno výše - byla zvolena rohová krbová vložka ROMOTOP Heat R 3G L 50.51.40.21 s výsuvem nahoru. Vložku jsme se snažili umístit co nejvýše, aby umožňovala jak hezký pohled do plamenů, tak bylo co nejpohodlnější přikládání bez hrbení. Jelikož jsme byli limitováni nízkou výškou sopouchu, upravili jsme kouřovod tak, aby celé napojení mělo co nejmenší konstrukční výšku. A opravdu pečlivě jsme měřili, neboť jsme tentokrát neměli žádnou výškovou rezervu, takže žádný prostor pro chyby. Krbová vložka je osazená na soklu z pórobetonu, vyzděném na čisté podlaze. Pod částí podlahy v místě krbu byla podlahová izolace, proto jsme provedli místní vyztužení. Na soklu je položená dlažba, aby byl usnadněn úklid pod vložkou. Krbová obestavba je provedena jako teplovzdušná, z krbových vermikulitových desek THERMAX a je osazena spodní nasávací mřížkou a - kvůli dostatečnému profilu pro proudění teplého vzduchu - dvěma horními výdechovými mřížkami. V případě teplovzdušných krbových vložek je právě úklid vnitřku obestavby od prachu velmi důležitý, neboť není dobré, pokud dochází k přepalování a víření prachu. Z boku obestavby je umístěná revizní klapka, která umožňuje přístup dovnitř, jak pro úklid horní části vložky, tak pro případné vyčištění kouřovodu. Kouřovod je z 1 mm silného nerezu.

Jelikož má krbová vložka poměrně velký výkon, byla doplněna akumulačním boxem. Ten byl vyroben na míru, aby byl maximálně využit dostupný prostor a bylo možné získat co největší akumulaci tepla. Zde je to cca 220 kg akumulačního materiálu, což poskytuje příjemné temperování ještě hodně hodin po vyhasnutí ohně v krbu. Ve fotogalerii je instalace aku-boxu zachycena na 4. a 5. fotografii.

Protože se jednalo o instalaci v již 15 let starém rodinném domě a technika mezitím pokročila, nebyl původně nijak řešen přívod spalovacího vzduchu - CPV. Jediná možnost pro vedení vzduchotechnického potrubí bylo vysekat drážku v nosné stěně a do ní umístit na stojato plochý kanál 60x200 mm. Aby bylo zabráněno případné kondenzaci od místního prochlazení proudícím spalovacím vzduchem, který má vnější teplotu, byl kanál ze všech stran obalen 2 cm deskami z tvrdého extrudovaného polystyrenu a vše důkladně doizolováno PU pěnou. Následně bylo vše přetaženo stěrkou s perlinkou a omítnuto do roviny s původní stěnou. Vývod na fasádě byl překryt nerezovou kruhovou mřížkou pr. 160 mm - viz foto č. 7. Vyústění CPV je vyvedeno uprostřed soklu.

Aby byla krbová obestavba bezpečně přikotvena ke stávajícím stěnám, bylo nutné místně odbrousit několik vrstev staré výmalby. Lepit krbové desky na malbu si totiž koleduje o vznik prasklin mezi obestavbou a stěnou. Odstranění malby je špinavá a nevděčná práce, ale, má-li být práce kvalitní, nelze jí vynechat. Vše bylo ještě napenetrováno akrylátovou disperzí, pro zpevnění staré omítky, aby byla zajištěna skutečně 100% soudržnost všech spojů. Ve fotogalerii je vidět, že oblast, kde byla malba odstraněna, se postupně rozšiřovala. Bylo tomu tak proto, že z původně uvažované krbové obestavby tvaru U se nakonec dospělo k požadavku na krbovou obestavbu tvaru L s nikou a soklem v nice ve výšce spodní hrany krbové vložky. V nice byla osazena závitová pouzdra M6. Hlavy zašroubovaných inbusových nerezových šroubků M6 slouží jako podpěra poliček v nice. Požadavek investora byl, aby bylo případně možné poličky i s podpěrami vyjmout bez nějakého rušivého dojmu z nějakých napevno instalovaných podpěr. Takto při případné demontáži poliček a podpěr zůstanou jen 4 dirky o průměru 6 mm, zarovnané s povrchem omítky - téměř nepostřehnutelné. Závitová pouzdra navíc zajišťují skutečně bezpečnou oporu poličkám, nehrozí nějaké vylomení podpěr.

Osazené krbové mřížky jsou od firmy KRATKI, černé, lamelové, nádechové i výdechové o stejném rozměru, hrana je přesně zarovnaná s hranou rámečku krbové vložky. Tyto drobné, ale důležité detaily mají ve výsledku zásadní vliv na celkovou eleganci provedení. Povrchová úprava obestavby je provedená omítkou se zrnem 1,5 mm, omítka v nice je ale v hladkém provedení. I to je jeden z detailů, který nakonec hodně ovlivní celkový dojem z díla. Celý krb je pak natřen tepelně odolným nátěrem zářivě bílé barvy.

Po instalaci krbu získal modernizovaný obývací pokoj zcela novou eleganci. Investor již několik let připravoval skutečně nemalé zásoby palivového dřeva, které je vyschlé jak má být, tedy že polena vysloveně zvoní - takže nic nebrání již letošní zimu strávit pěkně v teple u hořícího ohně. Investor je spokojen a my též, neboť se jedná o opravdu povedené dílo.