Jak nakoupit palivové dřevo?

 

Nákup nebo výroba palivového dřeva? Co je výhodnější? A co Vás případně čeká.

Palivové dřevo je komodita s vysokým podílem lidské práce. Takže jeho cena je hodně závislá na tom, v jakém stupni zpracování jej zakoupíte a jaký podíl této lidské práce jste ochotní a schopní udělat sami.

 

Ochota je daná Vaší motivací – někdo chce ušetřit peníze, jiný má rád fyzickou aktivitu a radši než se potit v posilovně si mákne v lese. A do výčtu schopností pak patří dva nutné předpoklady. První předpoklad – příprava a zpracování palivového dřeva je fyzicky namáhavá a nebezpečná činnost. Takže pro práci se dřevem musíte mít jak zdraví a sílu, tak manuální zručnost a navíc i zodpovědnost, aby jste nezranili sebe či Vaše pomocníky. Zde je na místě důležité varování: Při zpracování palivového dřeva mějte VŽDY parťáka!!! Když už se, nedejbože, stane nějaký úraz, ať Vám má kdo pomoci, poskytnout ošetření a přivolat pomoc! A druhý předpoklad pro schopnost svépomocné výroby palivového dřeva – musíte mít potřebné vybavení. Některé lze i zapůjčit, například cirkulárku, nebo štípačku snadno půjčíte i v půjčovně stavebních strojů. Jiné Vám ale nejspíš nikdo nepůjčí – třeba kvalitní motorovou řetězovou pilu. Každý vlastník kvalitní motorovky si totiž nejpozději po první zkušenosti s jejím zapůjčením většinou nadobro rozmyslí ji ještě někdy někomu půjčit. :-(

Jaké jsou tedy MOŽNOSTI pro nákup, výrobu a přípravu palivového dřeva? Seřaďme si je od nejlevnější a zároveň nejpracnější možnosti k té nejdražší, ale nejpohodlnější a nejméně pracné. Velmi záleží, kolik práce bylo do zpracování palivového dřeva vloženo, kolikrát bylo převáženo a manipulováno (nakládáno a skládáno) a přes kolik prostředníků a překupníků prošlo.

1) Takzvaná samovýroba. Jiný termín je, že koupíme dřevo „na stojato“.

2) Nákup na lesní skládce dřeva (odvozním místě).

3) Nákup na manipulačním skladu.

4) Nákup u výrobce palivového dřeva či na pile.

5) Nákup v hobby-marketu, v prodejně paliv, na pumpě atd.

 

Nejsnáze si tyto možnosti vysvětlíme, když si řekneme, jak výroba palivového dřeva probíhá:

Těžba dřeva v lese  = MOŽNOST NÁKUPU 1).  Těžbou příprava palivového dřeva začíná. Pokud se pustíte do přípravy palivového dřeva takto hned od začátku, jedná se o tzv. samovýrobu. V současné době je možnost samovýroby palivového dřeva, vzhledem ke kůrovcové kalamitě, velmi snadno dostupná. Strom je nutné pokácet – podříznout, nejčastěji motorovou pilou (při průmyslové těžbě to může dělat i specializovaný stroj, zvaný harvestor, který zvládne i všechny následující práce). Poražený strom je nutné odvětvit, tedy odřezat větve a často i nakrátit. Buď s touto prací již máte zkušenosti a tak je pro Vás tento článek vcelku zbytečný. Nebo jste to ještě nikdy nedělali a chcete se do toho pustit poprvé. Co budete potřebovat? Kvalitní řetězovou motorovou pilu a parťáka, který má s těžbou dřeva zkušenosti. Zcela vážně – tzv. těžba, tedy kácení stromů, je vždy nebezpečná práce. Ale pustit se do ní bez zkušeností anebo bez zkušeného parťáka, který by Vám ty zkušenosti předal je hazard se životem. A ten, kdo má již zkušenosti s těžbou dřeva Vám jistě i poradí, jak si takovou samovýrobu dřeva zajistit. Zjednodušeně: Je třeba se nejprve domluvit s majitelem lesa – soukromým vlastníkem, s městskými lesy či státními Lesy ČR a uzavřít kupní smlouvu. Následně je třeba s revírníkem označit místo těžby či konkrétní stromy. Stromy je třeba vytěžit, odvézt a místo těžby uklidit od zbytků těžby, tedy větví a p. Způsob těžby, přiblížení, odvozu a úklidu by měl být součástí uzavřené kupní smlouvy.

Doprava pokáceného dřeva v lese – tzv. přiblížení. Pokácený strom je třeba lesem nějakým způsobem dopravit na místo, kde už může být následně naložen na silniční dopravu, tedy kam lze se silničním vozidlem zajet a zas vyjet – na lesní skládku dřeva (odvozní místo). Při samovýrobě si zajišťujete nejen poražení dřeva, ale i jeho přiblížení. Dle toho, jak daleko od místa nakládky a jakým terénem bude přiblížení probíhat se volí způsob přiblížení. Většinou si musíte domluvit někoho s traktorem, s lesním traktorem, s tzv. vyvážecí soupravou atd., jen málokdy to zvládnete svépomocí, třeba s pracovní čtyřkolkou, nebo na kolečku, pokud těžíte opravdu blízko kraje lesa. Přiblížení dřeva může být různě náročné dle terénu a vzdálenosti a tedy i různě drahé – nepodceňte jej!

Lesní skládka  = MOŽNOST NÁKUPU 2).  Majitel lesa, v němž probíhá těžba, často umožňuje nákup palivového dřeva právě zde. Jde o místo v lese či na jeho kraji, kde lze vytěžené a přiblížené dřevo dočasně skladovat a následně naložit na nějaké silniční vozidlo a odvézt z lesa – tedy je zde zpevněná cesta. Pokud nakoupíme již vytěžené dřevo zde, tak další postup záleží, v jaké podobě prodávané palivové dřevo na lesní skládce je a jakou si zajistíte nakládku a dopravu a následné vyložení dřeva doma. Dřevo totiž může být v celých délkách kmenů, v kratších výřezech, nebo v podobě polen o délce 1 či 2 metry. Dřevo můžete ručně naložit a odvézt v menším množství třeba na káře za osobním autem, na traktorové vlečce, menším náklaďákem, třeba i se sklápěčkou, nebo si můžete domluvit rovnou dopravu kamionem s hydraulickou rukou, který Vám dřevo následně i složí a odvézt tak najednou až 20-25 tun dřeva (tedy až cca 40 plnometrů). Dřevo můžete převážet v délkách, v kterých jste jej nakoupili, nebo je ještě před dopravou zkrátit – k tomu opět budete případně potřebovat řetězovou motorovou pilu.

Z lesní skládky se dřevo často převáží na manipulační sklad  = MOŽNOST NÁKUPU 3).  Velcí vlastníci lesa či velké firmy, které zajišťují lesní těžbu, mívají areály, kde probíhá další fáze zpracování dřeva. Tyto areály jsou buď dočasné, někde blízko místa těžby, nebo trvalé. Rozsah zpracování dřeva je v každém manipulačním skladu různý a dle toho se liší i možnosti nákupu palivového dřeva. Palivové dřevo může být prodáváno v podstatě stejně, jako při prodeji na lesní skládce – to především na dočasném manipulačním skladě. Ale může zde být i možnost kupit palivové dřevo více zpracované – nakrácené na polena o délce 1 či 2 metry, někdy i naštípané a někdy už i nařezané na polena – to bývá většinou pouze na trvalém manipulačním skladě.

Výrobce palivového dřeva či pila  = MOŽNOST NÁKUPU 4).  Součástí stálého manipulačního skladu může být i výroba palivového dřeva či pila, nebo se může jednat o další samostatný výrobní závod, kam se dřevo vozí buď přímo z lesních skládek dřeva, nebo právě z manipulačních skladů. Zde už palivové dřevo koupíte většinou zpracované nejméně na 1 m polena, nebo i naštípané, nakrácené na polínka a někdy je k dispozici i dřevo suché, případně nějak nabalené v koších, na paletách atd. Většinou je prodejce schopen zajistit i dopravu palivového dřeva, často je to nákladním autem se sklápěčkou či kontejnerem, takže zajistí i složení dřeva. Pokud se ale pila zabývá hlavně pořezem dřeva a palivové dřevo produkuje pouze jako výrobní odpad, tak zde bývá možnost koupit palivové dřevo většinou omezená pouze na výmět nekvalitního dřeva z nakoupené kulatiny při tzv. vyzdravování nebo jako tzv. odsámky či krajiny, což je okrajové dřevo s oblinou a s kůrou vznikající při pořezu dřeva na hranoly a prkna. Palivové dřevo z vyzdravování bývá s velkým podílem hniloby, všech různých délek, někdy o poměrně velkém průměru kulatiny (jedná se o spodní konce kmenů s kořenovými náběhy), takže ne moc kvalitní. Krajiny a odsámky jsou většinou prodávány v podobě balíků o průměru 80-100 cm a délce 3-5 metrů, stažené ocelovými vázacími páskami. I toto palivo nebývá většinou příliš kvalitní – obsahuje velký podíl kůry, někdy i znečištění zeminou, případně bývá i velmi tenké a pracně se řeže na kratší kusy. Na kvalitu krajin má velký vliv jaký sortiment pila právě řeže! Palivové dřevo z pily je tedy většinou vhodné spíše do kotle, než do krbu či krbových kamen.

Nákup v hobby-marketu, v prodejně paliv a stavebnin, na pumpě atd.  = MOŽNOST NÁKUPU 5).  Zde prodávané palivové dřevo bývá často již připravené k okamžitému použití, tedy suché, různě zabalené, často i velmi kvalitní, ale zároveň bezkonkurenčně nejdražší. Na občasné zatopení určitě dobrá možnost, ale na nákup zásoby na zimu to asi není…

vloženo: 4.8.2020, aktualizováno 4.8.2020