Krb se zadním přikládáním

 

V novostavbě rodinného domu jsme realizovali kompletní dodávku  krbu s akumulačním boxem a nerezovým třísložkovým komínem a se dvěma komínovými prostupy v ploché střeše z příhradových dřevěných vazníků s fóliovou střešní krytinou. Krb je v obývacím pokoji opravdu nadstandardních rozměrů - více než 50 m2 podlahové plochy a je vestavěn do portálu v příčce, která odděluje obývací pokoj od technické místnosti. Proto jsme osadili krbovou vložku ROMOTOP Dynamic B2G 66.50.13 se zadním přikládáním a trojsklem. Přikládání do krbu tak bude řešeno z technické místnosti, která poslouží jako kotelnička krbu. Celá stěna s krbem bude následně obložena kamenným obkladem, proto je na krbové vložce osazen hluboký rámeček. Při této realizaci jsme byli postaveni před několik technologických výzev, ale myslím, že jsme se jich se ctí zhostili. Pokud Vás nebude nudit přečíst si podrobnosti, jsou rozepsány pod fotogalerií.

I když je podlahová plocha obývacího pokoje skutečně velkorysá, tak je obývací pokoj zároveň velmi prosklený s orientací oken na jih a západ. Dá se proto předpokládat, že prostor bude velmi teplý. Krbová vložka ROMOTOP Dynamic B2G 66.50.13 má sice výkon jen 4,8 kW (2,4-6,2 kW), ale i tak by to mohlo být příliš. A investor měl požadavek, aby bylo možné v krbu topit pokud možno bez přílišného přetopení prostoru. Uplatnili jsme několik řešení, jak tomuto požadavku vyhovět. Prvním je, že krbová vložka je osazená trojitým prosklením, které snižuje sálavé teplo prostupující z krbu. Trojité prosklení rozhodně nezabrání tomu, aby se člověk o krbové sklo popálil, ale umožňuje pobyt před hořícím krbem ve větší blízkosti, než je tomu u jednoduchého či dvojitého prosklení. Nevýhodou je, že díky reflexnímu povrchu skla není pohled do plamenů tak bezprostřední - což je zřejmé i z fotografií ze zkušebního zátopu.

Druhým z řešení byla instalace dostatečně dimenzovaného akumulačního boxu o váze 280 kg. Taková masa už dokáže pojmout slušné množství tepla. A třetím z uplatněných řešení bylo umístění nasávacích a výdechových krbových mřížek. Do obývacího pokoje totiž ústí pouze jedna uzavíratelná lamelová krbová mřížka, umístěná nad krbovou vložkou. Do přilehlé chodby s předsíní jsou pak vyvedeny jak nasávací mřížka, tak neuzavíratelná výdechová mřížka, přičemž horký vzduch v krbové obestavbě musí projít k výdechové mřížce na chodbě právě kolem akumulačního boxu. Průchod zděnou příčkou do výdechové mřížky na chodbě bylo nutné vyložit izolačními deskami, aby nedošlo k průniku horkého vzduchu do zdiva - viz foto. Jelikož už byly omítky na chodbě dokončené, včetně štuku a výmalby, bylo nutné otvory pro krbové mřížky ústící na chodbu vybourat a odvrtat s maximální přesností, aby byl omezen rozsah následných retuší k obnovení omítek.Bohužel - někdy návaznost řemesel na stavbě trochu vázne... Na chodbu ústí i nasávací a výdechová mřížka horní izolační komory nad krbem. Krbové mřížky jsou od firmy KRATKI. Díky tomuto řešení je možné velkou část topného výkonu z krbu nasměrovat do chodby s předsíní a tím předejít přetopení obývacího pokoje. Krb tak bude možné využívat i jen jako estetický doplněk interiéru. 

Krbová vložka je odkouřena třísložkovým nerezovým komínem o průměru 160 mm - technicky se jedná o svislý kouřovod s funkcí komína. I když je kouřové hrdlo u této vložky o průměru 200 mm, tak komín tohoto průměru by byl zbytečně naddimenzovaný. Bezprostředně na kouřové hrdlo je proto osazena redukce na 160 mm a následně je už odkouření realizováno v průměru 160 mm. Toto řešení je v souladu s normou, pokud je zajištěn dostatečný komínový tah. Kontrolní zátop - viz foto - byl proveden v žhavém letním dnu a komínový tah i za této situace byl více než dostatečný. Nad hrdlem je instalován těsně uzavíratelný čistící a revizní otvor. Nerezový komín je kotven na dva úchyty do zdiva a jeden do střešních vazníků. Na komíně bylo nutné, kvůli střešní konstrukci, realizovat dva komínové průchody - oba jsou realizovány z pěnoskla. Spodní parotěsný komínový průchod prochází sádrokartonovým podhledem, je na něj napojena parotěsná fólie a nad tou je cca 50 cm tepelné izolace z minerální vaty. Je osazen komínovou průchodkou, která eliminuje přenos tepla do takto silné vrstvy izolace. Následuje volný podstřešní prostor a na horní pásnici příhradových vazníků je osazen druhý komínový prostup. Plochá střecha s krytinou z PVC střešní fólie už byla realizována, takže jsme museli průchod komínu střechou opatrně vyřezat tak, aby vše bylo možné bez problémů zase smontovat a vodotěsně uzavřít. Skladba horního pláště střechy je následující - záklop OSB desky 20 mm, parozábrana asfaltový pás, 120 mm střešní pěnový polystyrén, geotextilie a vrchní povlaková střešní krytina z PVC o minimálním spádu. Horní komínový prostup je ze spodu osazen nehořlavou deskou Cetris, která vynáší nerezovou průchodku a vlastní prostup z pěnoskla a byl parotěsně přilepen na asfaltovou parozábranu. Pěnosklo je zarovnáno s izolačním polystyrenem do roviny, mezerka po obvodu byla zapěněná PU pěnou, a zpět překryto geotextilií a PVC fólií. Následně byla povlaková fólie opět zavařena a navařena na nerezovou průchodku komínového prostupu. Komínová průchodka zabraňuje přenosu tepla z komína do fóliové střešní krytiny a zajišťuje 100% bezpečnost spoje.Komínová průchodka byla shora překrytá těsnící lemovkou navlečenou na nerezovém komíně. Všechny detaily je možné si prohlédnout ve fotogalerii. Řešení těchto komínových průchodů bylo náročné jak na návrh, tak na provedení, ale vzhledem k tomu, že komín prochází plochou střechou s minimálním sklonem zhotovenou z vysoce hořlavých materiálů, bylo nutné zajistit absolutní funkčnost a bezpečnost jak proti vodě, tak proti ohni.

Vlastní stavba krbu už je klasika - sokl z pórobetonu, zde usazený na již hotovou čistou podlahu, která byla v prostoru krbu bez podlahové izolace. Soklem prochází přívod spalovacího vzduchu CPV, zde byl veden pod základovou deskou kanalizačním KG potrubím pr. 160 mm. Napojení CPV na hrdlo na krbové vložce je pomocí husího krku z hliníku. Na soklu je dlažba pro snazší úklid pod krbovou vložkou. Krbová obestavba je z izolačních desek Thermax, čelo krbu, kde bude celá čelní stěna obložena kamenem, je ze zdvojených konstrukčních desek Thermax o vysoké pevnosti. Plochy omítky, na které byla lepeny krbové izolační desky Thermax, byly napenetrovány. V prostoru kotelny je v krbové obestavbě revizní klapka, která umožňuje přístup k čistícímu otvoru na kominu. Prostor v kotelně je natažen kamnářskou omítkou s perlinkou a vymalován bílou tepelně odolnou barvou. Na stropě v kotelně je ještě vidět vzduchotechnické potrubí, na které bude napojen ventilátor zajišťující odvětrání v kotelně. Jelikož je kotelna bez oken, je nutné mít možnost odvětrat případné zakouření třeba při přikládání - na to je nutné u uzavřených prostor  pamatovat. Vyústění odvětrání nad střechou je vidět v pravo vedle komína na foto nadstřešní části komína. Omítka na okraji portálu v obývacím pokoji byla v cca 10 cm pruhu odbroušena, aby bylo možné přetáhnout omítku s perlinkou z krbové obestavby na zdivo. Plocha do obývacího pokoje je natažena kamnářskou omítkou s perlinkou do roviny s omítkou na stěně. Následně bude investorem celá stěna obývacího pokoje obložená kamenným obkladem.