Nerezový komín + komínový prostup

 

Dodávka a montáž třísložkového nerezového komínu, komínového prostupu, kouřovodu, krbových kamen HAAS + SOHN NORDBY o výkonu 6 kW v provedení Woodstone Prestige (elegantní oblouková římsa z pravého boku a shora z přírodního pískovce s kresbou podobnou dřevu) s boxem na palivové dřevo a podkladního skla. Nerezový komín má průměr shodný s průměrem kouřového hrdla kamen, tedy 150 mm a technicky se jedná o tzv. svislý kouřovod s funkcí komína. Na nerezový komín navazuje ocelový kouřovod s čistícím otvorem a kouřovou klapkou, skrz obvodovou stěnu je napojen přívod spalovacího vzduchu. Krbová kamna Nordby se vyznačují velmi malou hloubkou - pouhých 37 cm a velmi malou odstupovou vzdáleností od stěny - jen 5 cm. V poměrně úzkém obývacím pokoji jsme využili této vlastnosti typu NORDBY na maximum a proto tato kamna ubrala z prostoru pouze 42 centimetrů! Více informací o této realizaci najdete pod fotogalerií.

Jak to často bývá, tak i tato, na první pohled jednoduchá realizace, se ukázala být podstatně složitější, než by se zdálo. Takže - v čem byl zádrhel? Starší domek prošel kompletní rekonstrukcí, kdy z něj zůstaly pouze obvodové stěny ze zdiva proloženého kamenem. Nově se dělal krov, tepelná izolace, krytina. Investor byl už na začátku rekonstrukce domu rozhodnutý o instalaci krbových kamen do obývacího pokoje - v tom zádrhel nebyl. Dokonce i včas požádal o konzultaci jednoho kominíka, který mu doporučil nejprve provést kompletní rekonstrukci, s tím, že až po jejím dokončení mu teprve dodatečně osadí komín a připojí krbová kamna - to prý bude nejlepší a žádný problém v tom prý nebude. Investor tedy ze všech sil boural a následně stavěl a čím víc dílo postupovalo, tím byl kominík méně komunikativní ohledně realizace komínu. Před dokončením rekonstrukce už komunikaci přerušil radši úplně a pouze vypínal telefon. I to je, bohužel, realita řemesel v naší kotlině. V tento moment tedy investor oslovil naší firmu s žádostí o radu CO TEĎ? Co dělat v okamžiku, kdy už je rekonstrukce téměř hotová, jen chybí komín.

Po prohlídce stavby nám bylo jasné, že osazení komínu v téměř dokončené stavbě sice bude možné, ale rozhodně ne snadné. Obývací pokoj je otevřený až do prostoru krovu, kde je spodní podbití z desek OSB, opatřených omítkou. Nad deskami je mezikrokevní izolace ze stříkané polyuretanové pěny, pojistná hydroizolace, vzduchová mezera, plošný záklop z prken a falcovaná plechová střešní krytina - to vše o sklonu 46 stupňů. A komín musí být u obvodové stěny. Aby jste pochopili naše problémy s realizací: Nerezový komín bylo nutné provést jako svislý kouřovod, přímo nad kamny. Prochází pouze šikmým, tepelně zaizolovaným střešním pláštěm, žádným stropem. Kotvení komína bude nutné provést přiznaně, v obytném interiéru, nebude jej možné nikde zamaskovat. Komín prochází vysoce hořlavou tepelnou izolací o síle 24 cm. Celou montáž bude nutné provést ze spoda, neboť falcovanou střešní krytinu není možné dodatečně rozebrat. Komín bude nutné osadit v přesné pozici, aby kamna byla přesně 5 cm od stěny, zároveň bude nutné se trefit nahoře na krytině přesně na střed půl metru širokého pásu plechové krytiny, mezi falce. A komín bude nutné nad střechou zakotvit táhly, protože, vzhledem k pozici u obvodové stěny a ostrému úhlu střechy, vyšla jeho minimální výška na 2,5 metru.

Takže rekapitulace: Komín musíme osadit přesně na požadované místo, do kompletně dokončeného střešního pláště, do střešní krytiny z falcovaného plechu, kterou není možné rozebrat, skrz vysoce hořlavou izolaci, s přiznaným, estetickým řešením ukotvení v jednom bodě v interiéru. Práce musí být přesná, i když 100 let stará obvodová stěna je odkloněná od svislice o cca 7 cm na výšce 3 metry. Provedení 100% požárně bezpečné ve vysoce hořlavé střešní izolaci. Nesmíme příliš poškodit již hotový podhled, aby vše bylo možné zase opravit a začistit. Musíme se vyhnout nosným prvkům krovu, o kterých pouze tušíme, kde asi jsou. Musíme komín nad střechou zakotvit do krokví, o nichž pouze tušíme, kde přibližně prochází. Musíme zajistit 100% vodotěsnost průchodu plechovou střechou i kotvení komínu. A vše musí být provedeno přiznaně a tedy esteticky. A bohužel musíme konstatovat, že vše by bylo daleko, ale opravdu daleko jednodušší, kdyby realizace komínu probíhala postupně s jednotlivými fázemi rekonstrukce a ne až v téměř dokončené stavbě.

Výzvu jsme přijali. Ze spodu jsme otevřeli již dokončený podhled a odstranili tepelnou izolaci. Pro požárně bezpečný prostup jsme zhotovili na míru průchodku z pěnoskla, s vnitřní nerezovou průchodkou a odvětrávanou vzduchovou mezerou mezi nerezovým komínem a prostupem, pro odvedení tepelného toku z pláště komína mimo tepelnou izolaci. Připravenou průchodku jsme ze spodu osadili do roviny s podhledem a po obvodu zapěnili, aby byla zachována tepelně-izolační funkce pláště a nevznikl žádný tepelný most. Následovala montáž komínu i kouřovodu, osazení podkladního skla, připojení CPV, osazení krbových kamen. Nerezový komín i jeho kotvení a růžice na podhledu je v interiéru nastříkán vysokoteplotní černou barvou ve stejném odstínu jako navazující ocelový kouřovod.

Po dokončení práce jsme na kompletní dodávku zajistili revizi spalinové cesty, která dokládá, že provedení je funkční a bezpečné. Investor je spokojený - jak s perfektním vzhledem, tak bezchybnou funkcí - kamna jsou přesně na místě, kde měla být a skvěle topí.