Potřebuje plynová krbová vložka komín?

 

A pokud ano, tak jaký komín?

 

Komín pro plynový krbPlynový krb se liší od klasického krbu pro spalování dřeva v podstatě jen použitým palivem. Takže potřebuje k provozu odpovídající komín. Jelikož jsou spaliny z plynu "vlhké" - jedná se o směs vzduchu, oxidu uhličitého a vodní páry, tak musí být komín vyvložkovaný těsnou komínovou vložkou odolnou vlhkosti. Spaliny mají na výstupu teplotu až do cca 250 st. C při plném výkonu, takže není možné použít plastovou komínovou vložku, jako u kondenzačních plynových kotlů (zde je teplota spalin max. do cca 100 st. C, ale běžně daleko nižší). Je proto potřeba použít nerezovou komínovou vložku. Jelikož každý spotřebič spalující plyn produkuje spaliny s vysokým obsahem vodní páry, může docházet k její kondenzaci v komíně. Proto musí být v patě komína zajištěn buď odvod, nebo jímání tohoto kondenzátu.

Přívod spalovacího vzduchu k plynové krbové vložce je řešen koncentrickým napojením na kouřovém hrdle - tedy systémem "roura v rouře", kdy vnitřní rourou proudí spaliny a prostorem mezi vnitřní a vnější rourou je přiváděn spalovací vzduch. Průměr komína pro připojení plynové krbové vložky by proto měl být optimálně 200 mm, nejméně však 160 mm, aby do něj mohla být umístěna vložka pro odvod spalin o průměru 150, minimálně pak 130 mm, případně 100 mm pro některé vložky o malém výkonu. V případě menšího průměru komína než 160 mm je ale možné zvolit i jiné řešení přívodu spalovacího vzduchu než komínem.

Dokonce i v případě, že není vhodný komín k dispozici, tak si dokážeme poradit. Je totiž možné vytvořit spalinovou cestu v podtlakovém provedení s použitím odtahového ventilátoru, jehož ovládání je propojeno s řídící elektronikou plynové krbové vložky. Při použití odtahového ventilátoru jsou pak možnosti odvodu spalin téměř neomezené, je možné využít dlouhé vodorovné úseky, je možné vést spaliny dolů do podlahy atd.

S výběrem a dodávkou vhodného komína, problematikou odvodu kondenzátu či způsobem vyvložkování Vám každopádně poradíme a vždy se dá nalézt vhodné, bezpečné a funkční řešení.